چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1383
بیا سنتی بشیم!!

 از لباس و زنگ و تخت حوضی خوندن ملکی و خروس توی قفس و پرونده های توی خورجین که بگذریم به نظر من آرم هواپیمایی روی کلاه نمدی کاپیتان دیگه آخرش بود!!

 

کمربندها را ببندیم