جمعه 24 تیر‌ماه سال 1384
عفو کنید!
وای وای! بابا خیله خوب چرا می زنین! اشتباه لپی بود. به جای نقطه چین نوشته م پاورچین الان درستش می کنم