یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1384
پارازیت
روزنامه فاینشنال تایمزهم به ماجرای جنجالی"هنر هخامنشیان" در لندن می پردازد و می نویسد: "بسته های آثار باستانی ایران مثل جعبه های موز حمل شده بود وهیچکس ارزشی برای این آثار قایل نبوده است."

چه احساسی دارین؟...