یکشنبه 4 دی‌ماه سال 1384
تلویزیون مفاتیح‌الجنان تصویری نیست!

«بابا، کسى منکر ادعیه نیست، کسى منکر تاثیر روحى- عرفانى این ادعیه برمخاطب نیست. ولى یادمان باشد که تلویزیون نباید تبدیل به یک مفاتیح الجنان تصویرى بشود. من نقدم این است که این برنامه که ظاهرش یک مشت آدم سه تیغه و کراواتى و تصاویر غرب و این حرف ها است، کاملاً دینى بوده است. برنامه اى که بتواند خودباورى در جوان ایجاد بکند، امید را در آنها زنده بکند، تاثیرش کمتر از فلان دعا نیست. این را باید مدیران و مسئولان فرهنگى متوجه بشوند. یکى از دلایل بزرگ دین گریزى جوان ها، همین رفتار رسانه ملى است. من نمى دانم چرا باید دعاى کمیل از تلویزیون پخش شود؟ کجاى دعاى کمیل تصویرى است که باید از تلویزیون پخش شود. انواع و اقسام ادعیه را داریم از تلویزیون پخش مى کنیم. کجاش تصویرى است که باید پخش شود؟ چرا ما سعى نمى کنیم سمت ساخت برنامه هایى برویم که هم جذابیت داشته باشد و هم آن کارکرد و تاثیر ادعیه را داشته باشد؟»

قسمتی از گفته‌های محمدعلی فارسی، کارگردان «مهاجران» که شرق امروز قسمت دومش رو منتشر کرده.