چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1384
داستان احمدی نژاد و برره همچنان ادامه دارد!

سطور زیر قسمت‌هایی از فرمایش‌های همسر رییس دفتر آقای احمدی‌نژاده در اعتراض چندباره به صدا و سیما. اگه دقت کرده باشین چند روزیه که احتمالا تحت تاثیر همین سر و صداها روی ماه آقای دکتر رو بیشتر تو تلویزیون زیارت می‌کنیم.

اصلش از اول هم ایشون روی زیاد می‌دیدیم طوری که صدای بعضی‌ها از جمله ابطحی (رییس دفتر خاتمی) و قوه قضیه بلند شده بود که این همه تبعیض چرا. دوستان هم دست پیش رو گرفتن که پس نمونن و الحق هم که شاهکار کاشتن.

و اما:

فردا ـ فاطمه رجبی همسر رئیس دفتر احمدی نژاد در واکنشی خشم آلود و سراسر اهانت بار، سایت خبری «فردا» را به ارتباط با سازمان "سیا" و "موساد" متهم کرد و بار دیگر به عزت الله ضرغامی مدیرعامل سازمان صدا و سیما به سبب آنچه "تضعیف دولت" نامید، هشدار داد:
 
 

البته هر خواننده یا شنونده ای می تواند با گذری کوتاه به دوران انتخابات، تهاجم عصبی و ضد مردمی "قدرت طلبان" را علیه ملت مرور کند، تا به آسانی و درستی به خاطر آورد که این ملت خداجوی چگونه از کودتای ضد انسانی این گروه جان به دربرد.

آیا از این گروه شکست خورده، این شیفتگان قدرت و تشنگان پست و مقام و مال و جاه، انتظاری جز این است که با محبوبترین و بی نظیرترین رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد از در آشتی درآیند؟

آیا واقعا "احمدی نژاد" به چه جرمی از سوی این مافیای قدرت و ثروت هم چنان مورد حمله است؟ آیا ملت برگزیده او با کدام گناه از سوی این گروه ضد ملی مورد تهدید و توهین و ارعاب  واقع می‌شود؟

آیا میلیونها نفر از این مردم فهیم و شریف و نجیب عملکرد تلویزیون و رادیو را ارزیابی نمی کنند؟ آیا فرهنگ و منش طیف برره ای های مادی گرا که شکست خوردگان و کینه توزان این ملتند، برای این جریان مطرود و دست اندرکاران صداوسیما "محبوب" است و "مقبول" ، ملت هم باید به پای آن به مسلخ برود؟!
 
آیا این گروه "متهاجم" می توانند با تخریب گری پیوسته در "عقل" و "منطق" و "شعور" ملت خدشه ایجاد کنند و "شب" را "روز" جلوه دهند؟ آیا امتحان الهی 27 خرداد و سوم تیرماه و معجزه سوم تیرماه آنان را کفایت نمی کند؟ آیا برآنند که در کین توزی علیه ملت تا بدان جا پیش روند که "قهر" ملی در دیگر عرصه ها را شاهد باشند؟
 
آنچه نوشته شد گوشه ای از "نظارت ملی" بر"رسانه ملی" بود. البته باید گفت و نوشت که "فرهنگ برره" نه به وسیله جناح ها و حزب ها و نه با طرح و تبلیغ "ضرغامی ها" در بین این ملت فهیم جایی نخواهد کرد و البته باید تاکید کرد که تبدیل "رسانه ملی" به "وسیله تبلیغ شخصی" آن هم شتاب زده و آشکار و ... را هم ملت می فهمد، و هم به آن نمره می دهد، همان نمره صفری که به قدرت طلبان در انتخابات نهم داد.
احمدی نژاد، شخصیتی بی نظیر با سعه صدری بی مانند توکل بالا و عقل و درک و منطقی بیش از پیش به میدان خدمتگزاری آمده است. این را ملت می داند و پاس می گذارد. صداوسیما "رسانه ملی" است و باید به "اراده تحسین برانگیز ملت" در شان ملت پاسخ مثبت دهد. صداوسیما ناچار است که گامهای عملی و نه شعاری و فریبکارانه احمدی نژاد خدمتگزار و صادق را در وظیفه اطلاع رسانی به تصویر بکشد. ملت "ناظر" است و "حق نظارت " خود را در کمال آگاهی و دانایی و شعور و به انجام می رساند و با هیچ هجمه و دروغ پردازی و کینه توزی از "حق نظارت" خود نمی گذارد. ملت "حق" دارد دست اندرکاران صداوسیما را مجبور به انجام وظیفه و پاسخگویی کند، و آنان را در برابر ضعف ها، جهت گیری ها و "خصوصی سازی یا شخصی سازی" این تنها رسانه ملی هشدار دهد، و در صورت لزوم با آنها برخورد نماید.
 
این گروه که از نزدیک است از سر اسکله های غیر قانونی و "چاه های نفت" و"بازارهای کیش" و "دیگر" خزانه های ملی رانده شوند، گویی هرگز با "قلم" و "نویسنده"سروکار نداشته اند. بنابراین بهتر است از اجیر شدگان خود در عرصه "قلم زنی" پرسش کنند تا بدانند نویسنده "فاطمه رجبی" است. "فاطمه رجبی" یعنی کسی که بیشتر از دو دهه با ثبات فکری و مشی سیاسی و ادبیات ثابت گفته است و نوشته است.آیا همین قلم رئیس جمهور سابق را که ادعای پاسخگویی اش تنها به مسموم سازی فضا منجر شده بود، دعوت به مناظره نکرد، آیا از همین قلم دهها مقاله در تبیین دین ستیزی و فرهنگ سوزی 16 سال گذشته در مطبوعات منتشر نشد! ....