پنج‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1384
کفگیر و ته دیگ!

مثل این که کفگیر برره خورده به ته دیگ!

مدیری خیلی اشتباه می‌کنه که نویسنده‌ها رو عوض نمی‌کنه. اینا دیگه ته کشیده‌ن... ۴-۵ ساله دارن خودشونو تکرار می‌کنن...

به زودی مفصلا افاضات می‌کنم!